به عنوان گروهی غیرتجاری و داوطلب، هدف ما پایش ده‌ها هزار پرنده شکاری مهاجر و حفاظت از گونه‌های مختلف پرندگان شکاری زادآور در گلوگاه است. در تابستان و پاییز سال 1399 با انجام شمارش آزمایشی پرندگان شکاری مهاجر در گلوگاه و روشن شدن بخشی از ابعاد شگفت‌انگیز این پدیده طبیعی، ضرورت راه‌اندازی پروژه‌ای با هدف پایش مهاجرت پرندگان شکاری در منطقه جنوب‌شرق دریای خزر حس شد، تا بتوانیم داده اکولوژیک مورد نیاز برای حفاظت برخی از گونه‌های مهم پرندگان شکاری مانند عقاب صحرایی را در اختیار حفاظت‌گرایان قرار دهیم.

معتقدیم که مهاجرت پرندگان شکاری به عنوان یک جاذبه گردشگری، می‌تواند به رونق طبیعت‌گردی در منطقه کمک کرده و با ایجاد شغل و درآمدزایی، به حفاظت بهتر آنها کمک کند. از این رو، در کنار پژوهش بر روی پرندگان شکاری، تلاش می‌کنیم تا به شناخت این جاذبه طبیعی و معرفی اقامتگاه‌های محلی در بین مردم کمک کنیم. 

شما می‌توانید به عنوان داوطلب یا با کمک‌های مالی خود ما را در این مسیر کمک کنید.

 

تیم شمارش امسال ما در گلوگاه شامل افراد زیر است:


تیم برگزاری پروژه شمارش پرندگان شکاری گلوگاه در سال 1402 - 2023